.

Witamy Państwa na stronie Polskiej Fundacji Społeczno-Kulturalnej w Québecu

Polska Fundacja Społeczno-Kulturalna w Québecu jest organizacją posiadającą statut organizacji charytatywnej i od jej założenia w 1979 roku, zrzesza w swoich szeregach osoby i instytucje, których troską jest wsparcie wszelkich form aktywności kulturalnej, naukowej i społecznej Polonii montrealskiej zorientowanych na kultywowanie naszych korzeni i popularyzację kultury polskiej.

Fundacja powstała z potrzeby aktywnego finansowego wsparcia organizacji polonijnych działających na terenie prowincji Québec, zwłaszcza w Montrealu, będącym najsilniejszym liczebnie rejonem osiedlenia się Polaków w Québecu. Celem Fundacji jest gromadzenie funduszy i wypracowywanie dochodu umożliwiającego udzielanie dotacji pozwalających na rozwój i działanie organizacji statutowo zajmujących się różnymi formami kultywowania polskości.

Drugim istotnym nurtem naszej działalności jest troska o poprawę pozycji społecznej i materialnej Polonii. Przejawia się to we wspieraniu edukacji młodzieży pochodzenia Polskiego na poziomie studiów wyższych, poprzez przyznawanie stypendiów dla studiującej młodzieży, ufundowanych przez indywidualnych darczyńców Fundacji.

Wszystkich gorąco zachęcamy do zrzeszenia się poprzez wstępowanie do Fundacji, dokonywania zapisów i darów. Wszystkie dary uprawniają nas jako organizacje charytatywną do wystawiania pokwitowania do celów podatkowych.

Popierając naszą Fundację, popierasz całą Polonię.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami odnośnie pracy naszej Fundacji umieszczonymi na naszej stronie.
 

 

 

 

„Dla odchodzącego pokolenia tych, którzy walczyli za Polskę, którzy na emigracji budowali polskie kościoły i zakładali zręby polonijnych organizacji społeczno-kulturalnych, POLSKA FUNDACJA SPOŁECZNO-

KULTURALNA będzie rękojmią, że ich trud nie pójdzie na marne, że PAMIĘĆ O NICH NIE ZAGINIE."

 

ks. Henryk Pieprzycki

 

Ogłoszenia / wydarzenia

W imieniu Rady Administracyjnej i Zarządu Polskiej Polskiej Fundacji Społeczno Kulturalnej dziękujemy za wspólny wieczór w gościnnych progach Towarzystwo Białego Orła. Organizacjom życzymy powodzenia w pracy społecznej wierząc że uzyskane fundusze pozwolą osiągnąć upatrzone cele. Młodzieży akademickiej, tegorocznym stypendystom życzymy powodzenia na egzaminach i do zobaczenia w przyszłym roku (5 sierpnia 2020, foto: Z. Wasilewski)

 

.................................................................

 

E-mail

 


WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. POLSKA FUNDACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA W QUÉBECU.