.

 

W jaki sposób Fundacja pozyskuje fundusze?  
 

Fundacja od samego początku swojego istnienia opierała się na następujących źródlach finansowania:

1. Składki członkowskie
2. Zapisy testamentowe
3. Dary
4. Dotacje
5. Inwestowanie aktywów w instrumenty finansowe.

Ad 1. Składki członkowskie.
Każda osoba (lub instytucja, organizacja) chcąca zostać przyjęta do Fundacji jest zobowiązana do wpłaty w wysokości $100 Cdn. Jest to jednorazowa składka dająca status członka zwyczajnego.
Wpłata w wysokości $1000 Cdn, daje status czlonka Fundatora.
Wpłatą w wysokości $10 000 Cdn, daje status czlonka Fundatora oraz daje prawo do ufundowania stypendium studenckiego swojego imienia. Stypendium jest wypłacane corocznie.

Ad 2. Zapisy testamentowe.
Fundacja przyjmuje wszelkie zapisy testamentowe. W wypadkach zapisów znacznych sum lub legatów prosimy o wcześniejsze porozumienie się z Zarządem Fundacji. Istnieje również możliwość pomocy prawno – notarialnej oraz poniesienia kosztów opłat notarialnych przez Fundacje. (w całości lub części)

Ad 3. Dary.
Fundacja przyjmuje dary w postaci papierów wartościowych, obligacji, jednostek funduszy inwestycyjnych, nieruchomości oraz polis ubezpieczeniowych.

Ad 4. Dotacje.
Fundacja przyjmuje dotacje ze strony osób prywatnych, firm oraz innych instytucji charytatywnych. Dotacje mogą być jednorazowe, wielokrotne lub z przeznaczeniem na konkretny cel.

Ad 5. Inwestowanie aktywów w instrumenty finansowe.
Działalność Fundacji jest tez z dochodów pochodzących z operacji na rynkach finansowych, inwestycji kapitałowych w papiery wartościowe i instrumenty finansowe jak ; obligacje skarbowe, komunalne, korporacyjne, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz akcje firm.

Polska Fundacja Społeczno – Kulturalna jest zarejestrowana jako organizacja charytatywna i na wszystkie wpłaty wystawia pokwitowania (minimum $50) upoważniające do zwolnień podatkowych.

Po dokładne informacje dotyczące zwolnień podatkowych kliknij tutaj: CHARITABLE GIVING TAX CREDITS IN QUEBEC (PDF)

Po deklarację czlonkowską kliknij tutaj (PDF)

 

Szanowni Państwo,

Na naszej stronie pojawiła się opcja przekazania donacji za pomocą systemu PayPal. O udostępnienie takiej możliwości prosiły przede wszystkim osoby, które chcą nam pomóc, a nie zawsze mają możliwość wysłania czeku pocztą.

Czym jest darowizna w systemie PayPal i jak to działa?

PayPal jest największą i najbardziej znaną platformą do dokonywania płatności internetowych oraz wykonywania przekazów pieniężnych na świecie.

Darowizny poprzez PayPal to sposób na przyjmowanie wpłat z kart kredytowych, rachunków bankowych oraz kont indywidualnych PayPal. W przypadku darowizn przekazywanych na rzecz organizacji charytatywnych lub non-profit, serwis odstępuje od pobierania opłat i prowizji. Dzięki temu można teraz praktycznie “bezkosztowo” dokonać wpłaty na konto Polskiej Fundacji Społeczno - Kulturalnej.

PayPal jest bezpieczną metodą, umożliwiającą szybkie realizowanie transakcji płatniczych. Po potwierdzeniu wpłaty, kwota zostaje natychmiast przekazana na nasze konto w systemie. System generuje również automatyczne potwierdzenia przekazania darowizny, co może być ważne dla darczyńców instytucjonalnych  jak i osób prywatnych.

Dodatkowo prosimy przysłac również emailem swój adres pocztowy aby można było wysłać pokwitowanie dla celów podatkowych.

Dziękujemy za wszystkie dotacje.

 

Wpłaty można dokonać tutaj:

 

 

 


WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. POLSKA FUNDACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA W QUÉBECU.