.

Witamy Państwa na stronie Polskiej Fundacji Społeczno-Kulturalnej w Québecu

Polska Fundacja Społeczno-Kulturalna w Québecu jest organizacją posiadającą statut organizacji charytatywnej i od jej założenia w 1979 roku, zrzesza w swoich szeregach osoby i instytucje, których troską jest wsparcie wszelkich form aktywności kulturalnej, naukowej i społecznej Polonii montrealskiej zorientowanych na kultywowanie naszych korzeni i popularyzację kultury polskiej.

Fundacja powstała z potrzeby aktywnego finansowego wsparcia organizacji polonijnych działających na terenie prowincji Québec, zwłaszcza w Montrealu, będącym najsilniejszym liczebnie rejonem osiedlenia się Polaków w Québecu. Celem Fundacji jest gromadzenie funduszy i wypracowywanie dochodu umożliwiającego udzielanie dotacji pozwalających na rozwój i działanie organizacji statutowo zajmujących się różnymi formami kultywowania polskości.

Drugim istotnym nurtem naszej działalności jest troska o poprawę pozycji społecznej i materialnej Polonii. Przejawia się to we wspieraniu edukacji młodzieży pochodzenia Polskiego na poziomie studiów wyższych, poprzez przyznawanie stypendiów dla studiującej młodzieży, ufundowanych przez indywidualnych darczyńców Fundacji.

Wszystkich gorąco zachęcamy do zrzeszenia się poprzez wstępowanie do Fundacji, dokonywania zapisów i darów. Wszystkie dary uprawniają nas jako organizacje charytatywną do wystawiania pokwitowania do celów podatkowych.

Popierając naszą Fundację, popierasz całą Polonię.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami odnośnie pracy naszej Fundacji umieszczonymi na naszej stronie.
 

 

 

 

„Dla odchodzącego pokolenia tych, którzy walczyli za Polskę, którzy na emigracji budowali polskie kościoły i zakładali zręby polonijnych organizacji społeczno-kulturalnych, POLSKA FUNDACJA SPOŁECZNO-

KULTURALNA będzie rękojmią, że ich trud nie pójdzie na marne, że PAMIĘĆ O NICH NIE ZAGINIE."

 

ks. Henryk Pieprzycki

 

Ogłoszenia / wydarzenia

Na naszej stronie pojawiła się opcja przekazania donacji za pomocą systemu PayPal. O udostępnienie takiej możliwości prosiły przede wszystkim osoby, które chcą nam pomóc, a nie zawsze mają możliwość wysłania czeku pocztą.

Zarząd Polskiej Fundacji Społeczno- Kulturalnej zawiadamia o utworzeniu trzech nowych funduszow stypendialnych.

1. Fundusz Stypendialny imienia Katarzyny i Mariana Hercun. Fundusz utworzony przez rodzinę w osobach Pana Andrzeja i Edwarda Hercun. Decyzją ofiarodawców, fundusz jest przeznaczony dla studentow nauk: Ochrony Środowiska lub Inżynierii Środowiskowej.

2. Fundusz Stypendialny imienia Zofii Jacewskiej. Fundusz utworzony przez Panią Irenę Bastidon i jest przeznaczony dla studentów nauk: Medycyna, Ekonomia, Weterynaria.

3. Fundusz Stypendialny imienia Michała Jacewskiego. Fundusz utworzony przez Panią Irenę Bastidon i jest przeznaczony dla studentow nauk: Prawa, Nauk Politycznych lub Polskiej Historii XX wieku.

Pierwsze stypendia z nowych Funduszy zostaną wypłacone jesienią 2019 roku.

Fundusz stypendialny im. Andrzeja
Bortnowskiego

Stypendium PFSK imienia Wandy de Roussan dla studentów studiów humanistycznych

 

Stypendium PFSK imienia Rudolfa Falkowskiego dla studentów literatury i inżynierii

.................................................................

 

E-mail

 


WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. POLSKA FUNDACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA W QUÉBECU.